Del REY International Slovensko

Kontaktná osoba:
Bc. Kinga Báštiová
HR Assistant

E-mail: 
kinga.bastiova@delreyinternal.com
info@dri.sk

Telefón:
+421.233.329.532

Adresa:
del REY International Hungary
Capital Square, Váci ulica 76.
H-1133 Budapešť, Maďarsko