Ako vyzerá registrácia?

Registrovať sa dá cez informačný leták, ktorý vám zašleme v e-maili. V tomto pdf dokumente sú všetky dôležité informácie o danom programe. Odkaz na registráciu je na konci tohto dokumentu. Pri registrácii je potrebné si zadať vaše osobné údaje, dátumy od ktorého a do kedy by ste chceli pracovať, krajiny o ktoré sa zaujímate a vyplniť čo najpodrobnejšie anglický životopis. Ak dostaneme vašu registráciu naši pracovníci vás budú kontaktovať.

Sú nejaké poplatky za registráciu?

Za registráciu je potrebné si uhradiť poplatok vo výške 15 EUR.

Budem mať ďalšie poplatky?

Ďalší poplatok by bol programový poplatok (300 GBP) - táto suma sa uhrádza až po prijatí pracovnej zmluvy a nie predtým. Okrem toho každý uchádzač hradí letenku sám. Odporúčame mať aj nejaké vreckové v zahraničí, kým nedostanete prvý plat.

Ako dlho trvá umiestnenie?

Je to individuálne. Niekedy trvá trošku dlhšie, inokedy máte pracovnú zmluvu už na ďalší deň. Umiestnenie závisí od vami zadaných dátumov od kedy a do kedy by ste chceli/ vedeli pracovať a podľa vyplnených životopisov.

Kto hradí letenku?

Letenku hradí každý uchádzač sám. Na požiadanie Vám pomôžeme s vybavením leteniek alebo cestovných lístkov.

Rád/a by som pracoval/a v zahraničí, ale nemám žiadne skúsenosti. Môžete mi aj tak poskytnúť nejakú prácu?

Cez Work Experience programy je možne pracovať aj bez predchádzajúcich pracovných skúsenosti, pretože cieľom týchto programov je práve to, aby ste získali prax v danej oblasti. Náš Employment program je pre tých, ktorí už pracovali v oblasti hotelierstva a majú už relevantné pracovné skúsenosti.

Aké sú jazykové požiadavky?

Vo väčšine prípadov je potrebná znalosť anglického jazyka na dobrej úrovni. Avšak sú aj pracovné pozície, kde vám bude stačiť anglický jazyk na základnej úrovni. Na pracovnú pozíciu ako napr. recepčný/á sa vyžaduje anglický jazyk na úrovni pokročilých a ovládanie druhého jazyka aspoň na základnej úrovni. Okrem toho zvykneme mať aj pracovné ponuky pre nemecky alebo rusky hovoriacich.

Sú práce aj pre páry alebo pre skupinky kamarátov na tom istom mieste?

Áno, naša agentúra vás vie umiestniť s partnerom alebo s kamarátmi. Bohužiaľ, umiestnenie skupiny nad 2 osoby už zabezpečiť nedokážeme. Ak sa prihlásite s partnerom alebo s kamarátom je potrebné si zadať rovnaké dátumy a krajiny. Pracovná pozícia môže byť iná.

Musím sa vrátiť, ak sa ochoriem v zahraničí?

Nie, preto je potrebné mať európsky preukaz zdravotného poistenia pre prípad hospitalizácie alebo pracovného úrazu v zahraničí.

Aká je dĺžka pracovnej zmluvy?

Tieto pracovné zmluvy sú na dobu určitú, čiže podľa vami zadaných dátumov. Minimálna dĺžka pracovnej zmluvy je na 3 mesiace, ale v Španielsku je možné si uzatvárať pracovnú zmluvu aj na kratšie obdobie, to je 2,5 mesiaca. V prípade, že by ste chceli ostať dlhšie maximálna dĺžka pracovnej zmluvy je na 6 mesiacov.

Ako dostanem výplatu?

Výplata je v každom mesiaci. Výplatu dostanete buď v hotovosti alebo na účet, ktorý si vytvoríte v danej krajine. Bankový účet je možné otvoriť veľmi jednoducho a ľahko. Nič iné nepotrebujete k tomu len cestovný pas a možno pracovnú zmluvu. Odporúčame sa poinformovať o jednotlivých možnostiach u vašich kolegov. Veľmi dôležité je, že žiadny hotel vám nebude posielať výplatu na slovenský účet kvôli vysokým poplatkom.

Čo budem robiť vo voľnom čase?

Svoj voľný čas trávite tak ako chcete. Hotel vám nebude hovoriť čo a ako, ALEE!!! sú 4 oblasti na ktoré si dávajte veľký pozor (za to vás zamestnávateľ môže aj vyhodiť z práce):

 • Hotel môže určiť ako používať ubytovanie (napr.: organizovanie rôznych zábav na izbe nie je povolené)
 • Nič také nemôžete robiť, ktoré by ovplyvňovalo vašu prácu (ísť do práce pod vplyvom alkoholu, iných látok...)
 • Možno, že podľa hotelového poriadku sa nemôžete zdržiavať na miestach hotela, ktoré sú vyhradené pre hostí hotela. (napr.: nemôžete používať SPA, bazény). To je v každom hoteli iné.
 • Nemôžete mať žiadny vzťah (intímny) s hosťami hotela (Áno, za to vás môžu aj vyhodiť).

Aké sú tieto pracovné zmluvy?

Pracovať cez naše programy sú legálne a budete mať tzv. training agreement. Všetky tieto pracovné zmluvy kontrolovali naši advokáti. Cieľom je dodržiavať všetky zákony a predpisy tej krajiny, kam budete vycestovať. Tieto pracovné zmluvy dostanete v elektronickej forme a to z dôvodu, aby sme urýchlili celý proces vybavovačiek.

Aké je ubytovanie pre pracovníkov?

Ubytovanie je úplne zadarmo počas celej vašej pracovnej zmluvy. Tieto ubytovania sú vytvorené práve pre pracovníkov hotela. Všetky izby sú koedukované (muži- ženy). Ubytovanie je prevažne v 2-4 lôžkových izbách. Upratovanie izieb je vašou povinnosťou.

Kedy a ako je stravovanie?

Ako ubytovanie aj stravovanie je zabezpečené úplne zadarmo počas vášho pobytu v zahraničí. Stravovanie je 3x denne. Stravovanie je stále v tej istej hodine.

 • 7:00 - 7:30 raňajky pre hotelový personál
 • 7:30 – 9:00 raňajky pre hostí
 • 11:00 – 13:00 obed pre hostí
 • 13:00 – 13:30 obed pre hotelový personál
 • 13:30 – 21:00 príprava a večera pre hostí
 • 21:00 – 22:00 príprava
 • 22:00 večera pre hotelový personál

Chcem, aby ma preradili na iné pracovisko. Je to možné?

Áno, ak si o to žiadate, alebo to chce váš nadriadený. V každom prípade je potrebné si o tom konzultovať s hotelom. Ak vám to udobria, môžete pracovať na inom pracovisku. O všetkých zmenách nás musíte informovať, pretože bude potrebné si upraviť vaše papiere. Ak ste stážista/ka dajte si na to ešte väčší pozor!!

Na koho sa mám obrátiť, ak ma vyhodili z práce?

Hneď nám napíšte, že vás vyhodili, aby sme zistili, čo sa vlastne stalo a vedeli vyriešiť tento zvyknutý problém. Vyhodiť vás môžu za porušenie pracovnej disciplíny a za porušenie zákona danej krajiny.

Hotel chce zmeniť pracovnú zmluvu. Čo mám robiť?

Okamžite nás kontaktujte!!!!! Ak nebudeme vedieť o tom, nevieme vám ani pomôcť! Dôležité je, aby ste nič nepodpísali bez toho, aby ste nás nekontaktovali. V prípade, ak realizujte stáž je potrebné si kontaktovať aj Erasmus koordinátorov na vašej škole ak dojte k zmene.